Aktualizace studijní literatury

14. 5. 2018 -

Navrhněte nové knihy nejlépe do 15. června 2018.

Ve spolupráci a pod záštitou prorektorky pro vzdělávací činnost doc. RNDr. Ireny Markové, CSc. právě probíhá doplnění a aktualizace studijní literatury pro akreditované obory na univerzitě. Zde máte možnost navrhnout potřebné tituly knih. Při dodržení termínu budou studentům k dispozici v novém akademickém roce.