Bezhotovostní platby

11. 10. 2018 -

v knihovně.

Od 10. října 2018 lze uhradit registrační poplatek (externí čtenáři) a poplatky z prodlení platební kartou ve všech provozech Ústřední knihovny a Informačního centra (knihovna a studovna, informační centrum, knihovna Z - pracoviště v Brně; knihovna se studovnou v Lednici). Možná je také bezhotovostní platba převodem z účtu. Bližší informace k platbě získáte u obsluhy nebo e-mailem.

Vaše knihovna