Zkušební přístup do videočasopisu a videoknihovny JoVE

1. 11. 2018 -

je nastaven do 30. listopadu 2018.

JoVE se všemi svými kolekcemi je dostupný na adrese www.jove.com

Využít můžete též příme odkazy na jednotlivé multimediální databáze:
Video Journal
Science Education

Journal of Visualised Experiments je recenzovaný vědecký videočasopis indexovaný mimo jiné v databázi Web of Science Core Collection, který se zabývá obory jako je biologie, chemie, přírodní vědy atd. Obsahuje 13 kolekcí.

Science Education je videoknihovna vybraných laboratorních technik (chemie, medicína) určených pro podporu výuky.

Zkušební přístup je nastaven do 30. 11. 2018.