Hlášenka výsledků vědy a výzkumu na MENDELU

24. 1. 2018 -

aktualizována 24. 1. 2018

Hlášenka VaV byla doplněna o nové obory a podobory z Frascati manual podle předpisu "Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2.0 RIV – Rejstřík informací o výsledcích 2018". Pro úspěšné odeslání Hlášenky do systému je nutné obor a podobor výsledku VaV vyplnit.