Morfologie hospodářských zvířat opět v prodeji

20. 6. 2017 -

ve Vydavatelství MENDELU

Morfologie hospodářských zvířat od Františka Marvana a kol. je základní studijní literaturou pro všechny studentky a studenty zemědělství. Podává komplexní poznatky o stavbě a skladbě těla hospodářských zvířat. Využijete ji nejen při studiu (předměty morfologie a fyziologie hospodářských zvířat, morfologie hospodářských zvířat) i ve vaší budoucí praxi.
Knihu lze aktuálně zakoupit v prodejně skript Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, cena 300 Kč vč. DPH.

Morfologie HZ