Nové elektronické informační zdroje

15. 1. 2018 -

dostupné od ledna 2018

V rámci projektu CzechELib jsou na Mendelově univerzitě v Brně nově dostupné následující elektronické informační zdroje:

Plné texty časopisů

Plné texty knih