Nové online časopisy

12. 4. 2018 -

z prostředků OP VVV projektu Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce

jsou dostupné na Mendelově univerzitě v Brně.

Jedná se o tituly:

K plným textům se dostanete z katalogu knihovny