Nové zásady hodnocení výzkumných organizací od roku 2017

17. 3. 2017 -

byly schváleny usnesením vlády ČR č. 107 ze dne 8. února 2017

Jsou to následující:

  • fixace finančních prostředků dlouhodobého koncepčního rozvoje (RVO) na tříleté období (2017-2019),
  • rozdělení VO na stupnici A-D, přičemž první dlouhodobé škálování proběhne v roce 2019,
  • hodnocení úrovně mezinárodní spolupráce jednotlivých VO,
  • posuzování kvality VO pomocí pěti základních modulů (Kvalita vybraných výsledků, Výkonnost výzkumu, Společenská relevance výzkumu, Životaschopnost (Viabilita) a modul Strategie a koncepce).

Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací - Metodika 2017 ZDE