Podávání Hlášenky na výsledky vědy a výzkumu pro RIV2019

10. 12. 2018 -

vydané v roce 2018 a starší.

Deadline pro podání Hlášenky o vzniku výsledku vědy a výzkumu pro výsledky roku 2018 a starší, které ještě nebyly odevzdány do RIV, je 31. 1. 2019