Vyšla skripta!

17. 10. 2018 -

Dotisky skript a nová vydání, která lze koupit v prodejně skript.

K prodeji jsou nově tato skripta:

Vybrané kapitoly z operačního výzkumu (Janová, Kolman) – 1. dotisk 3. vydání; 67,- Kč

Econometry I (Adamec) - 1. dotisk 1. vydání - 66,- Kč

Vybrané kapitoly z operačního výhkumu - cvičebnice (Kolman, Janová, Šácha) - 1. dotisk 3. vydání - 68,- Kč

Základy vyšší matematiky (Rádl, Černá, Stará) - 2. dotisk 3. přepracovaného vydání

Vybrané otázky z personální práce (Hrdličková, Tomšík, Stojanová) - 1. vydání

Lesnická dendrologie I. - Gymnospermae (Úradníček) - dotisk 1. vydání 67,- Kč

Konzervace, skladování a úpravy objemných krmiv (Doležal a kol.) - dotisk 1. vydání 79,20 Kč

 

 

Připravujeme: