Často kladené dotazy

 

Odpovědi na otázky, které vás nejčastěji zajímají. Pokud zde nenajdete to, co hledáte, pište na adresu .

1. Přístup do provozů Informačního centra a Ústřední knihovny a na počítače

2. Půjčování, vracení knih a dalších dokumentů

3. Tisk, kopírování, skenování

4. Databáze

5. Meziknihovní výpůjční služba, rešerše

6. Technické problémy

7. Ostatní

 

 

Které studijní prostory spadají pod Informační centrum?
Informační centrum je oddělení, které provozuje tyto studijní prostory:
V suterénu budovy A (ulice Zemědělská):

 • informační centrum a čítárna časopisů
 • studovna

V budově Z (třída Generála Píky):

 • knihovna Z

Kromě Informačního centra funguje na Mendelově univerzitě v Brně také Ústřední knihovna, jejíž výpůjční oddělení najdete v suterénu budovy A v Brně a také v Lednici.
Pro bližší informace o jednotlivých provozech navštivte odkaz Naše prostory. Zde najdete informace o všech našich provozech a jaké poskytují služby.

Co musím udělat, abych mohl/a využívat služby Informačního centra a Ústřední knihovny?
Vstup do všech provozů je volný pro všechny studenty, zaměstnance a návštěvníky Mendelovy univerzity v Brně. Plné využívání našich služeb je možné pouze s platným čtenářským průkazem (ISIC, ITIC, karta zaměstnance, karta externího čtenáře). V prvním roce každého studijního programu (bakalářského, magisterského a doktorského) se platí čtenářský poplatek dle platného ceníku. Zaměstnancům jsou průkazy aktivovány zdarma, registrace se provede jednou a platí po dobu zaměstnaneckého poměru. Externím čtenářům platí registrace 12 měsíců, poplatek za registraci a za kartu je podle platného ceníku. Čtenářský poplatek můžete zaplatit ve všech provozech v Brně i Lednici. Registraci externích čtenářů vyřizuje výpůjční oddělení Ústřední knihovny v Brně. Po zaplacení poplatku můžete plně využívat našich služeb, tzn. přístup na počítače a internet včetně databází, půjčování knih u nás, v brněnské i lednické knihovně.

Jak se přihlásím na počítač v Informačním centru?
Přihlašování k počítačům ve studovnách oddělení Informačního centra je autorizováno, použijte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi u zápisu. (Stejné jako do informační systému)

Co mám dělat, když jsem ztratil/a nebo zapomněl/a své heslo pro přístup na počítač?
Zapomenuté heslo pro přístup na počítače ve studijních prostorách vám sdělí systémový integrátor vaší fakulty. Seznam systémových integrátorů najdete na stránkách UIS.

Nefunguje mi ISIC karta, patrně je poškozená. Co mám dělat?
V případě, že máte zlomenou či jinak poškozenou ISIC kartu (nefunguje vám u turniketů nebo snímačů u kopírek), vymění vám ji na studijním oddělení vaší fakulty. To samé samozřejmě platí i v případě ztráty karty.

 

Co to znamená, když je v katalogu u doby výpůjčky uvedeno pouze prezenčně?
Prezenční výpůjčka znamená, že knihu nebo skripta nelze půjčit domů. Tyto publikace musejí zůstat na místě pro studium, kopírování či skenování pro ostatní studenty. Opakem je absenční výpůjčka, kdy si knihu můžete půjčit domů. Knihy nebo skripta určená pouze pro prezenční vypůjčku jsou označena.

Je nějaká výjimka, kdy si mohu knihu či skripta určená pro prezenční výpůjčky půjčit domů?
Ano, fond určený k prezenčním výpůjčkám vám půjčíme domů přes víkend a přes noc. Jedná se o všechny knihy v informačním centru a o označené knihy a skripta ve studovně a knihovně Z, v knihovně v Lednici. Tyto exempláře lze vypůjčit nejdříve 2 hodiny před zavřením a vráceny musejí být následující pracovní den (výpůjčky přes noc) nebo v pondělí (výpůjčky na víkend) do 9 hodin. Za překročení výpůjční lhůty se platí pokuta 500 Kč / výpůjčku.

Na jak dlouho se půjčují knihy a skripta?
Doba výpůjčky je uvedena u každého exempláře v katalogu. Je různá podle druhu dokumentu a podle místa uložení exempláře. Výpůjční dobu, možnost prodloužení vidíte u svých výpůjček ve vašem účtu v online katalogu. Kromě toho dostanete upozornění na končící výpůjční dobu na váš univerzitní e-mail.

Jaký je poplatek v případě pozdního vrácení knih?
Poplatky z prodlení se řídí platným ceníkem. Pokutu generuje systém po vrácení publikace podle počtu dní, o které je výpůjční doba překročena.

Mohu vrátit knihu i bez ISIC karty nebo za kamaráda?
Ano, vrácení vypůjčených knih je možné i bez ISIC karty, stejně tak můžete vracet knihy za své spolužáky. Ale pozor! Knihovna v systému vrátí výpůjčku tomu, na koho je zapsaná. Nepoznáme, pokud si vyměníte exempláře jednoho titulu mezi sebou.

Co mám dělat, když potřebuji vrátit knihu a půjčovna je už zavřená?
V takovém případě můžete výpůjčku vrátit i v jiném provozu ICUK. Pokud jdete vracet mimo otevírací dobu provozů informačního centra či knihovny, můžete využít bibliobox, který se nachází na chodbě v suterénu budovy A před knihovnou v Brně a před knihovnou v Lednici. Výpůjčky z dílčích knihoven na ústavech vracejte zpět do dílčí knihovny. Knihy vhazujte do biblioboxu označeným otvorem, následující pracovní den budou vyzvednuty a odepsány v automatizovaném výpůjčním systému. Odepsání výpůjček si můžete sami zkontrolovat v katalogu.
Pozor - knihy jsou odepsány až následující den. Pokud vhodíte knihu do biblioxu v poslední den výpůjční lhůty, dojde k odepsání až následující den a vygenerování pokuty za pozdní vrácení!

Mohu si prodloužit výpůjční dobu knih a skript?
Možnost prodloužení závisí na kategorii (době) výpůjčky a na tom, jestli je kniha rezervovaná pro dalšího uživatele. Ve svém účtu v online katalogu informaci o možnosti prodloužení vidíte u každého půjčeného titulu, přímo v katalogu si můžete sami prodloužit.

Nenašel/nenašla jsem knihu, kterou nám doporučil vyučující. Je možné podat návrh na koupi knih?
Ano, je to možné. Vaše návrhy na koupi knih uvítáme. Své požadavky můžete sdělit pracovníkům studoven či knihovny, nebo pište přímo na kontakt v katalogu .

Kde najdu bakalářské, diplomové a dizertační práce (jedním slovem vysokoškolské kvalifikační práce)?
Všechny tyto práce v tištěné podobě eviduje knihovna, záznamy o nich naleznete v katalogu. V katalogu u záznamu také uvidíte místo uložení (lokaci). Práce uložené v knihovně v Brně nebo v Lednici jsou dostupné k prezenčnímu studiu na místě, práce uložené v archivu jsou dostupné v badatelně archivu k prezenčnímu studiu po předchozí domluvě. Pokud existuje elektronická podoba práce, v katalogu je na plný text odkaz.

Mohu si půjčit domů časopis?
Ano, domů si můžete půjčit jednotlivé číslo časopisu nebo svázaný celý ročník, a to ze všech provozů Informačního centra a Ústřední knihovny v Brně i v Lednici. Informaci o délce výpůjčky získáte u obsluhy nebo v katalogu. Pokud existuje elektronická podoba časopisu, je v katalogu odkaz na plný text.

 

Kde mohu tisknout / kopírovat / skenovat a kolik to stojí?
Černobílý i barevný tisk a kopírování zajišťují samoobslužné tiskárny/kopírky RICOH (jedná se o multifunkční zařízení, na nichž lze jak tisknout, tak kopírovat). Pro tisk a kopírování je nutné mít vložené peníze na ISIC kartě. Dobíjení kreditu je možné u obsluhy ve studovně, v informačním centru nebo prostřednictvím mincovního automatu na chodbě před IC.
Černobílý tisk a kopírování stojí 1,40 Kč/A4 a 2,80,- Kč/A3.
Barevný tisk je možný ve studovně na A (do formátu A4) a v informačním centru (do formátu A3). Cena je 4,- Kč/A4 a 8,- Kč/A3.
Barevné kopírování je možné v informačním centru, ceny jsou stejné jako u barevného tisku.
Skenovat můžete ve všech studijních prostorách (ve studovně na A je skener do formátu A3, v ostatních studovnách pouze formát A4), skenování je samoobslužné a bezplatné.

Je možné tisknout oboustranně?
Oboustranný tisk je možný, a to (podle ovladače) přes:

 • Tisk → Předvolby → profil: Černobílý (2-stranný) - dále pokud je třeba můžete upravit formát, orientaci i barevnost tisku.
 • Tisk → Vlastnosti → Nastavení → Duplex → boční vazba levá

Je možné tisknout více stran na jeden list?
Tisk více stran na list (dle ovladače):

 • Tisk → Předvolby → profil: 2na1 - dále pokud je třeba můžete upravit formát, orientaci i barevnost tisku.
 • Tisk → Vlastnosti → Rozvržení → 2 stránky na list

Můžu posílat tisk ze svého notebooku na školní tiskárny?
Tato služba je samozřejmě technicky možná. Požádejte obsluhu o návod pro Vaši verzi Windows.

Poslal/a jsem si soubor na tisk, ale nevytisknul se. Proč?
Příčin může být více:

 1. Nedostatečný kredit.
 2. Uživatel přihlášený na PC a uživatel přikládající ISIC ke čtečce kopírky nejsou stejná osoba.
 3. Příliš velký soubor (např. obrázky s vysokým rozlišením...) - vyčkejte, zpracování úlohy může chvíli trvat.
 4. Zaseknutý papír či prázdný zásobník - závadu nahlašte obsluze.
 5. Dokument nebyl uložený přímo na disku v počítači (nedoporučuje se tisknout dokumenty přímo z flash disku nebo z přílohy mailů).

Mohu peníze na tisk a kopírování vložené na ISIC kartu vybrat zpět?
Ano, kredit uložený na ISIC kartě lze vybrat zpět u obsluhy informačního centra nejpozději v den konání státní závěrečné zkoušky.

Mohu použít peníze uložené na ISIC kartu v menze i pro tisk či kopírování?
Bohužel ne, peníze vložené na ISIC kartu v menze nelze použít pro tisk a kopírování.

Zapomněl/a jsem ISIC kartu, můžu si i tak něco vytisknout či okopírovat?
K vytištění dokumentu je nutné mít vlastní ISIC. Tiskovou úlohu posíláte z počítače, kde jste přihlášeni pod svým profilem, a proto se člověk přihlášený k PC musí shodovat s osobou, která přikládá ISIC ke čtečce tiskárny, aby tiskárna mohla identifikovat, že se jedná o vaši tiskovou úlohu. Kopírovat bez vlastní ISIC karty však lze, vyžádejte si, prosím, ale speciální univerzální kartu u obsluhy.

 

Co si mám pod slovem databáze vlastně představit?
Databáze (či elektronické informační zdroje) jsou soubory dat v elektronické formě. Dělí se podle druhu a obsahu, zjednodušeně však můžeme říct, že databáze shromažďují informace o časopisech, článcích, sbornících, knihách či dalších dokumentech. Některé zpřístupňují jejich plné texty, některé pouze bibliografické údaje či statistické a faktografické údaje. Některé databáze jsou volně přístupné na internetu, v naprosté většině se však jedná o placené zdroje. Je třeba si vybrat tu správnou podle toho, co konkrétně potřebujete najít.

Kde zjistím, ke kterým databázím má naše univerzita přístup?
Seznam všech databází, ke kterým má naše univerzita přístup, najdete na stránkách Informačního centra pod odkazem Elektronické informační zdroje. Pro rychlejší orientaci ohledně oborového zaměření jsou databáze označeny ikonkami (přírodní vědy) a (společenské vědy).

Existuje možnost prohledávat více různých databází najednou?
Ano. Lze k tomu využít metavyhledávač EBSCO Discovery Service.

Kde najdu elektronické časopisy?
Při hledání elektronických časopisů vám pomůže rozcestník Publikace od A do Z. V této digitální knihovně najdete všechny časopisy, ke kterým má naše univerzita přístup, a také ty, které jsou volně dostupné na internetu. Více se dozvíte na stránkách Informačního centra pod odkazem Elektronické informační zdroje -- Publikace od A do Z.

Mohu databáze využívat i z domova?
Ano, databáze, které předplácí naše univerzita, mohou studenti a zaměstnanci využívat i z domova. Slouží k tomu tzv. vzdálený přístup přes proxy server. Návod na připojení k proxy serveru najdete na adrese http://proxy.mendelu.cz.

Kdo mi pomůže zorientovat se v databázích?
Víme, že práce s databázemi není zpočátku jednoduchá. Naše univerzita jich předplácí mnoho, a není snadné vybrat si tu pravou. Proto vám kromě hromadných školení nabízíme také individuální konzultace, při kterých vám pomůžeme najít informace, které potřebujete. Potřebný kontakt naleznete na stránce Naše služby.

 

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) a rešerše - o jaké služby se jedná?
Meziknihovní výpůjční služba (MVS) zajišťuje výpůjčky knih a získávání kopií článků z ČR i ze zahraničí, pokud nejsou ve fondech Mendelovy univerzity v Brně nebo Moravské zemské knihovny v Brně. Pro žadatele MVS z jiných organizací zajišťujeme výpůjčky knih nebo kopie článků z časopisů, které jsou ve fondech MENDELU. Rešeršní služba spočívá v tom, že za vás vyhledáme dokumenty nebo informace na určité téma v odborných databázích.

Kdo může o MVS žádat?
Meziknihovní výpůjční služby (MVS) poskytujeme všem našim registrovaným uživatelům bez rozdílu. Více informací o této službě naleznete na stránce Naše služby.

Kdo může o rešerše žádat?
Rešerše poskytujeme vědeckým a pedagogickým pracovníkům a studentům postgraduálního studia Mendelovy univerzity v Brně. Rešerše jsou poskytovány bezplatně. Studentům bakalářského a magisterského studia poskytujeme konzultace, jak rešerši udělat. Potřebný kontakt naleznete na stránce Naše služby.

Jak zadám požadavek na meziknihovní výpůjční službu?
Žádanka MVS pro pracovníky a studenty doktorského studia Mendelovy univerzity v Brně je k dispozici zde. Pro žadatele MVS z jiných organizací zajišťujeme výpůjčky knih nebo kopie článků z časopisů, které jsou ve fondech MENDELU. Žádanka pro externí žadatele je k dispozici zde.

Jak mohu požádat o zpracování rešerše?
Podrobné informace a pravidla ke zpracovávání rešerší jsou na stránce Naše služby.
Rešerše z databází je možné si objednat osobně na rešeršním oddělení (Bc. Ing. Jana Kratochvílová), mailem () nebo vyplněním html formuláře.

 

Jak si nainstaluji Wi-Fi, na koho se mám obrátit, pokud se mi nedaří?
U obsluhy studijních prostor je k dispozici podrobný návod pro instalaci bezdrátového připojení, podle kterého se ve většině případů podaří síť nainstalovat. Návod najdete také zde. Pokud se vám instalace nezdaří, můžete se obrátit na odborníky z Ústavu informačních technologií

 

Kde si mohu vyvázat svou práci?
Stroj na kroužkovou vazbu najdete ve studovně v budově A. Materiál pro vazbu (kroužkový hřbet, přední fólii, zadní karton) prodává obsluha studovny. Aktuální cenu materiálu k vazbě zjistíte u obsluhy nebo je zveřejněna přímo u kroužkovacího stroje. Stroj je samoobslužný.
Můžete také využít služby Vydavatelství v suterénu budovy Q. Kromě kroužkové vazby dělá Vydavatelství vazby brožované, termovazby, fastback, šití, lemování hřbetů. POZOR: neprovádí zde vazby bakalářských a diplomových prací. Otevírací dobu naleznete na stránkách Vydavatelství.

Kde si mohu koupit skripta?
Skripta vydaná na naší univerzitě si můžete zakoupit ve Vydavatelství (suterén budovy Q). Otevírací dobu prodejny najdete zde. Aktuální seznam skladovaných titulů včetně jejich ceny najdete zde.