Naše prostory

 

 

Pro všechny naše prostory platí, že:

 • ... vstup je volný pro všechny studenty, zaměstnance a návštěvníky Mendelovy univerzity v Brně.
 • ... využívat naše služby mohou registrovaní uživatelé s platným čtenářským průkazem, kterým se u studenta Mendelovy univerzity v Brně rozumí aktivovaná ISIC karta, u externího uživatele průkaz externisty, u zaměstnanců aktivovaný průkaz zaměstnance nebo ITIC karta. Čtenářský poplatek pro studenty je 120 Kč v prvním ročníku každého studia, pro externí čtenáře 240 Kč na rok, zaměstnanci čtenářský poplatek neplatí. Registraci vyřídit a čtenářský poplatek zaplatit můžete v knihovně a všech studijních prostorách v Brně i v Lednici, potom je možné půjčovat knihy, přihlásit se na počítač.
 • ... přihlašování k počítačům je autorizováno. Uživatelské jméno a heslo jsou totožné s uživatelským jménem a heslem do univerzitního informačního systému.
 • ... na počítačích ve všech studijních prostorách v Brně a v Lednici je dostupný následujícíc software:
  • Acrobat Reader DC
  • ArcGIS10.0
  • AutoCAD 2014 (limit 20ti současných spuštění)
  • Autodesk Revit 2014
  • Gimp
  • Google Chrome
  • Idrisi Taiga
  • Irfanview
  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • MS Office 2016
  • POWER2Go
  • Statistika 12
  • Total Commander
  • VLC
  • WinSCP
  • Zotero - nástroj pro správu bibliografických citací a citování. Více naleznete zde
  • 7 zip
 • ... jsou vybaveny samoobslužnými multifunkčními zařízeními pro barevné skenování, kopírování a tisk formátů A3 i A4kopírkou, tiskárnou a skenerem.
  • Černobílý i barevný tisk a kopírování zajišťují samoobslužné tiskárny/kopírky RICOH (jedná se o multifunkční zařízení, na nichž lze jak tisknout, tak i kopírovat). Cena: 1,40 Kč/A4, 2,80 Kč/A3 černobíle; 4 Kč/A4, 8 Kč/A3 barevně. Pro tisk a kopírování je nutné mít vložené peníze na ISIC kartě (odlišné od systému KREDIT pro stravování).
  • Dobíjení kreditu je možné u obsluhy v knihovně a v informačním centru (budova A), v knihovně Z (tř. Generála Píky) v Brně a v knihovně v Lednici nebo prostřednictvím mincovního automatu na chodbě u informačního centra (budova A) v Brně.
  • Vybrání kreditu z karty je možné u obsluhy v knihovně a v informačním centru (budova A), v knihovně budovy Z (tř. Generála Píky) v Brně a v knihovně v Lednici - nejpozdějí však v den konání státní závěrečné zkoušky.
  • Skenování je možné do formátu A3 ve všech studijních prostorách v Brně a v Lednici, je samoobslužné a bezplatné.
 • ... stroj kroužkovou vazbu ve studovně (budova A) a knihovně Z v Brně a v knihovně v Lednici. Materiál (kroužkový hřbet, přední fólii, zadní karton) prodává službu konající pracovník v dané knihovně.
 • ... jsou pokryty WiFi sítí. (faro-free, eduroam)
 • ... ze všech PC ve studijních prostorách je umožněn přístup do elektronických informačních zdrojů.
 • ... požadovanou literaturu vyhledáte v on-line katalogu. Zde se také dozvíte lokaci dokumentu, tedy kde se dokument nachází, kolik exemplářů dané oddělení vlastní a kontakt na dílčího knihovníka.
 • ... absenční výpůjčky jsou na dobu 30 dnů s možností dvojího prodloužení. Rozpůjčované tituly lze rezervovat (netýká se skript), knihy ze skladu knihovny lze objednat v katalogu, kusy určené ke studiu na místě jsou označeny oranžovým kolečkem.
 • ... před vstupem do studijních prostor se seznamte s Knihovním řádemŘádem studijních prostor.

 

Knihovna

ústřední knihovna
E-mail:
Tel: 545 135 035
Adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova A, suterén
 • 3 kiosky s počítačem pro vyhledávání v katalogu knihovny
 • 2 individuální studovny, 1 týmová studovna pro 10 osob, 1 týmová studovna pro 6 osob. K rezervaci použijte e-mail
 • Seminární místnost s 18 studijními místy s přípojkami pro notebook, která je volně přístupná mimo dobu konání akcí
 • Volný výběr knih
 • Výpůjčky ke studiu na místě výukových a odborných CD-ROM a DVD (na požádání u obsluhy knihovny)
 • Svazky označené v katalogu "Ke studiu na místě" lze objednat do druhého dne (např. závěrečné práce, vybrané ročníky časopisů, některé knihy, )
 • Knihy s lokací UK-sklad lze přímo v katalogu objednat do druhého dne k půjčení
 • Výdej rezervovaných a objednaných knih
 • Požadavky na doručení knih z lokace Knihovna Lednice, signatura LE
 • Samoobslužné půjčování knih a skript pomocí self-check

 

Studovna

studovna
E-mail:
Adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova A, suterén
 • Místa ke studiu, 19 s počítačem s přístupem na internet a do univerzitní sítě, 11 míst s přípojkou pro notebooky
 • Volný výběr skript s výpůjčkou na 1 měsíc s možností dvojího prodloužení, bez možnosti rezervace. Vždy dva tituly, označené oranžovým kolečkem, zůstávají na polici pro prezenční studium a nelze je půjčit domů
 • Samoobslužné multifunkční zařízení pro barevné skenování, kopírování a tisk formátů A3 i A4
 • Stroj na kroužkovou vazbu
  Sadu na kroužkovou vazbu (kroužkový hřbet, průsvitná PVC folie, zadní karton) prodává službu konající pracovník u výpůjčního pultu v knihovně. Aktuální ceny jsou k dispozici u obsluhy a mění se v závislosti na cenách zboží ve skladu
 • Další typy vazeb: u výpůjčního pultu v knihovně je možné také zakoupit plastové nasouvací hřbety do 35 listů a do 50 listů a plastové hřbety Greenbinder - do 45 listů, do 70 listů, do 110 listů a do 150 listů. Aktuální ceny jsou opět k dispozici u obsluhy a mění se v závislosti na cenách zboží ve skladu.

 

Informační centrum

informační centrum

E-mail:
Tel: 545 135 014
Adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova A, suterén

 • Místa ke studiu, 53 vybavených počítačem s přístupem na internet a do univerzitní sítě, kdy 1 PC je pro vyhledávání v souborném katalogu a 1 PC pro vyhledávání v databázi ČSN online; 13 míst s přípojkou pro notebooky
 • Možnost skenování formátů A3 i A4
 • Volný výběr knih a sborníků s tematikou zemědělství, lesnictví, zahradnictví, ochrany životního prostředí, architektury, psychologie, sociologie, ekonomiky a dalších oborů přírodních a společenských věd, zhruba 10 000 svazků, výpůjčky pouze ke studiu na místě, tzn. nepůjčuje se domů (výjimkou jsou absenční výpůjčky na víkend a přes noc - více viz Výpůjční služby)
 • Výpůjčky ke studiu na místě výukových a odborných CD-ROM a DVD
 • Samoobslužná multifunkční zařízení pro barevné skenování, kopírování a tisk formátů A3 i A4; stolní skenery

 

Čítárna časopisů

čítárna časopisů

E-mail:
Tel: 545 135 039
Adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova A, suterén

 • Místa ke studiu, 6 vybavených počítačem s přístupem na internet a do univerzitní sítě
 • Volný výběr tištěných českých a zahraničních odborných časopisů, na galerii archív časopisů. Starší ročníky jsou uložené ve skladu knihovny. O uložení konkrétního ročníku časopisu se informujte v souborném katalogu
 • Kompletní Sbírka zákonů
 • Výpůjčky ke studiu na místě výukových a odborných CD-ROM a DVD

 

Knihovna Z

knihovna Z

E-mail:
Tel: 545 136 201
Adresa: tř. Generála Píky 2005/7, 613 00  Brno, budova Z, 1. patro

 • Místa ke studiu, 12 vybavených počítačem s přístupem na internet a do univerzitní sítě, 1 PC přednostně určené pro skenování a odesílání dokumentů na tisk, 1 PC je pro vyhledávání v souborném katalogu
 • Volný výběr knih a skript se zaměřením převážně na obory ekonomie (agroekonomie, geografická ekonomie, makroekonomie, mikroekonomie), management, podniková ekonomika (řízení a strategie, oceňování), zahraniční obchod, statistika, demografie, EU, regionální rozvoj, mezinárodní vztahy, sociologie a psychologie (lidské zdroje), právo
 • Půjčování knih a skript na 1 měsíc s možností dvojího prodloužení. Tituly označené oranžovým kolečkem slouží pouze ke studiu na místě, vypůjčit si je lze pouze přes noc či přes víkend. Informaci o dostupnosti daného titulu a délce výpůjční doby najdete v souborném katalogu
 • Výpůjčky ke studiu na místě výukových a odborných CD-ROM a DVD
 • Samoobslužné multifunkční zařízení pro barevné skenování, kopírování a tisk formátů A3 i A4
 • Stroj na kroužkovou vazbu
  Sadu na kroužkovou vazbu (kroužkový hřbet, průsvitná PVC folie, zadní karton) prodává službu konající pracovník v knihovně Z. Aktuální ceny jsou k dispozici u obsluhy a mění se v závislosti na cenách zboží ve skladu.

 

Knihovna a  studovna v Lednici

knihovna v lednici

E-mail:
Tel: 519 367 395
Adresa: Valtická 337, 691 44 Lednice, areál ZF, budova D, přízemí

 • Detašované pracoviště ÚVIS Mendelu pro potřeby Zahradnické fakulty
 • Místa ke studiu, 26 vybaveno počítačem s přístupem na internet a do univerzitní sítě, 2  PC jsou pro vyhledávání v souborném katalogu
 • Volný výběr knih, skript, bakalářských a diplomových prací ZF, Acta Horticulturae, novin a časopisů
 • Možnost výpůjček ke studiu na místě i absenčních výpůjček
 • Výpůjčky ke studiu na místě výukových a odborných CD-ROM a DVD (na požádání u obsluhy)
 • Požadavky na doručení knih z lokace UK volný výběr a UK sklad, signatury UKV a UK
 • Samoobslužné multifunkční zařízení pro barevné skenování, kopírování a tisk formátů A3 i A4
 • Stroj na kroužkovou vazbu
  Sadu na kroužkovou vazbu (kroužkový hřbet, průsvitná PVC folie, zadní karton) prodává službu konající pracovník v knihovně. Aktuální ceny jsou k dispozici u obsluhy a mění se v závislosti na cenách zboží ve skladu.

 

Knihovna beletrie

knihovna beletrie

E-mail:
Tel: 545 135 033
Adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova A, suterén

 • Absenční výpůjčky beletrie
 • Půjčovat si mohou registrovaní uživatelé s platným čtenářským průkazem (ISIC karta, průkaz externisty, aktivovaný průkaz zaměstnance nebo ITIC karta)
 • Půjčit si lze např. detektivky, romány, ale také anglicky psanou beletrii jako doplněk výuky jazyka