Naše prostory

 

 

Pro všechny naše prostory platí, že:

 • ... vstup je volný pro všechny studenty, zaměstnance a návštěvníky Mendelovy univerzity v Brně.
 • ... využívat naše služby mohou registrovaní uživatelé s platným čtenářským průkazem, kterým se u studenta Mendelovy univerzity v Brně rozumí aktivovaná ISIC karta, u externího uživatele průkaz externisty, u zaměstnanců aktivovaný průkaz zaměstnance nebo ITIC karta. Čtenářský poplatek pro studenty je 120 Kč v prvním ročníku každého studia, pro externí čtenáře 240 Kč na rok, zaměstnanci čtenářský poplatek neplatí. Registraci vyřídit a čtenářský poplatek zaplatit můžete v knihovně a všech studijních prostorách v Brně i v Lednici, potom je možné půjčovat knihy, přihlásit se na počítač.
 • ... přihlašování k počítačům je autorizováno. Uživatelské jméno a heslo jsou totožné s uživatelským jménem a heslem do univerzitního informačního systému.
 • ... na počítačích ve všech studijních prostorách v Brně a v Lednici je dostupný následujícíc software:
  • Acrobat Reader DC
  • ArcGIS10.0
  • AutoCAD 2014 (limit 20ti současných spuštění)
  • Gimp
  • Google Chrome
  • GsView
  • Idrisi Taiga
  • Irfanview
  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • MS Office 2016
  • POWER2Go
  • Statistika 12
  • Total Commander
  • VLC
  • WinSCP
  • Zotero - nástroj pro správu bibliografických citací a citování. Více naleznete zde
  • 7 zip
 • ... jsou vybaveny kopírkou, tiskárnou a skenerem.
  • Černobílý tisk a kopírování zajišťují samoobslužné tiskárny/kopírky RICOH (jedná se o multifunkční zařízení, na nichž lze jak tisknout, tak i kopírovat). Cena: 1,40 Kč/A4, 2,80 Kč/A3. Pro tisk a kopírování je nutné mít vložené peníze na ISIC kartě pro tisk a kopírování (odlišné od systému KREDIT pro stravování).
  • Barevný tisk a kopírování je možný ve všech studijních prostorách v Brně a v Lednici do formátu A3. Cena: 4 Kč/A4, 8 Kč/A3. Pro tisk je nutné mít vložené peníze na ISIC kartě.
  • Dobíjení kreditu je možné u obsluhy ve studovně a v informačním centru (budova A), v knihovně Z (tř. Generála Píky) v Brně a v knihovně v Lednici nebo prostřednictvím mincovního automatu na chodbě u informačního centra (budova A) v Brně.
  • Vybrání kreditu z karty je možné u obsluhy ve studovně a v informačním centru (budova A), v informačním centru budovy Z (tř. Generála Píky) v Brně a v knihovně v Lednici - nejpozdějí však v den konání státní závěrečné zkoušky.
  • Skenování je možné do formátu A3 ve všech studijních prostorách v Brně a v Lednici, je samoobslužné a bezplatné.
 • ... stroj kroužkovou vazbu ve studovně (budova A) a knihovně Z v Brně a v knihovně v Lednici. Materiál (kroužkový hřbet, přední fólii, zadní karton) prodává službu konající pracovník v dané prostoře.
 • ... jsou pokryty WiFi sítí. (faro-free, eduroam)
 • ... ze všech PC ve studijních prostorách je umožněn přístup do elektronických informačních zdrojů.
 • ... požadovanou literaturu vyhledáte v on-line katalogu. Zde se také dozvíte lokaci dokumentu, tedy kde se dokument nachází, kolik exemplářů dané oddělení vlastní a kontakt na dílčího knihovníka.
 • ... před vstupem do studijních prostor se seznamte s Knihovním řádemŘádem studijních prostor.

 

Výpůjční oddělení v Brně

ústřední knihovna
E-mail:
Tel: 545 135 035
Adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova A, suterén
 • 6 studijních míst, z toho 5 míst s počítačem k vyhledávání v katalogu knihovny
 • Místo bez volného výběru, knihy vám obsluha donese ze skladu. V souborném katalogu si vyhledejte požadovaný titul s lokací ÚK-ÚK, opište si název a signaturu, podle kterých vám požadovaný titul vyhledáme a půjčíme.
 • Starší ročníky časopisů, bakalářské, magisterské, dizertační a habilitační práce vám na požádání připravíme do studovny.
 • Zajišťujeme také objednávky knih z Knihovny Lednice, signatura LE.

 

Studovna

studovna
E-mail:
Tel: 545 135 042
Adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova A, suterén
 • 90 studijních míst, z toho 20 s počítačem a 6 s přípojkou pro notebooky
 • Volný výběr skript
 • Půjčování skript na měsíc s možností dvojího prodloužení, bez možnosti rezervace. Vždy dva tituly, označené oranžovým kolečkem, zůstávají na polici pro prezenční studium a nelze je půjčit domů.
 • V době uzavření výpůjčního oddělení půjčování knih ze skladu
 • Samoobslužné půjčování skript pomocí self-check
 • Možnost skenování formátů A3 i A4 na samoobslužném multifunkčním zařízení
 • Stroj na kroužkovou vazbu

  Sadu na kroužkovou vazbu (kroužkový hřbet, průsvitná PVC folie, zadní karton) prodává službu konající pracovník ve studovně. Aktuální ceny jsou k dispozici u obsluhy a mění se v závislosti na cenách zboží ve skladu.

 • Další typy vazeb: ve studovně je možné také zakoupit plastové nasouvací hřbety do 35 listů a do 50 listů a plastové hřbety Greenbinder - do 45 listů, do 70 listů, do 110 listů a do 150 listů. Aktuální ceny jsou opět k dispozici u obsluhy a mění se v závislosti na cenách zboží ve skladu.

 

Informační centrum a čítárna časopisů

informační centrum

E-mail:
Tel: 545 135 014
Adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova A, suterén

 • 174 studijních míst, z toho 53 vybavených počítačem s přístupem na internet a do univerzitní sítě, kdy 1 PC je pro vyhledávání v souborném katalogu a 1 PC pro vyhledávání v databázi ČSN online.
 • 13 míst s přípojkou pro notebooky
 • Možnost skenování formátů A3 i A4
 • Volný výběr knih a sborníků s tematikou zemědělství, lesnictví, zahradnictví, ochrany životního prostředí, architektury, psychologie, sociologie, ekonomiky a dalších oborů přírodních a společenských věd, zhruba 10 000 svazků, výpůjčky pouze prezenční, tzn. nepůjčuje se domů (výjimkou jsou absenční výpůjčky na víkend a přes noc - více viz Výpůjční služby)
 • Volný výběr tištěných českých a zahraničních odborných časopisů, na galerii archív časopisů.
 • Kompletní Sbírka zákonů
 • Prezenční výpůjčky výukových a odborných CD-ROM a DVD

 

Knihovna Z

informační centrum Z

E-mail:
Tel: 545 136 201
Adresa: tř. Generála Píky 2005/7, 613 00  Brno, budova Z, 1. patro

 • 70 studijních míst, z toho 12 vybavených počítačem s přístupem na internet a do univerzitní sítě, 1 PC přednostně určené pro skenování a odesílání dokumentů na tisk
 • Volný výběr knih a skript se zaměřením převážně na obory ekonomie (agroekonomie, geografická ekonomie, makroekonomie, mikroekonomie), management, podniková ekonomika (řízení a strategie, oceňování), zahraniční obchod, statistika, demografie, EU, regionální rozvoj, mezinárodní vztahy, sociologie a psychologie (lidské zdroje), právo
 • Půjčování knih a skript na 1 měsíc s možností dvojího prodloužení. Tituly označené oranžovým kolečkem slouží pouze ke studiu na místě, vypůjčit si je lze pouze přes noc či přes víkend. Informaci o dostupnosti daného titulu a délce výpůjční doby najdete v knihovním katalogu.
 • Prezenční výpůjčky výukových a odborných CD-ROM a DVD
 • Samoobslužná kopírka a tiskárna, skener A3
 • Stroj na kroužkovou vazbu

  Sadu na kroužkovou vazbu (kroužkový hřbet, průsvitná PVC folie, zadní karton) prodává službu konající pracovník v knihovně Z. Aktuální ceny jsou k dispozici u obsluhy a mění se v závislosti na cenách zboží ve skladu.

 

Knihovna a  studovna v Lednici

knihovna v lednici

E-mail:
Tel: 519 367 395
Adresa: Valtická 337, 691 44 Lednice, areál ZF, budova D, přízemí

 • Detašované pracoviště ÚVIS Mendelu pro potřeby Zahradnické fakulty
 • 42 studijních míst, z toho 26 vybaveno počítačem s přístupem na internet, 2 počítače určené k vyhledávání v souborném katalogu
 • Volný výběr knih, skript, bakalářských a diplomových prací ZF, Acta Horticulturae, novin a časopisů
 • Možnost prezenčních i absenčních výpůjček
 • Prezenční půjčování výukových a odborných CD-ROM (na požádání u obsluhy)
 • Samoobslužná kopírka, tiskárna a skener
 • Stroj na kroužkovou vazbu

  Sadu na kroužkovou vazbu (kroužkový hřbet, průsvitná PVC folie, zadní karton) prodává službu konající pracovník v knihovně. Aktuální ceny jsou k dispozici u obsluhy a mění se v závislosti na cenách zboží ve skladu.

 

Knihovna beletrie

knihovna beletrie

E-mail:
Tel: 545 135 033
Adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova A, suterén

 • Absenční výpůjčky beletrie
 • Půjčovat si mohou registrovaní uživatelé s platným čtenářským průkazem (ISIC karta, průkaz externisty, aktivovaný průkaz zaměstnance nebo ITIC karta)
 • Půjčit si lze např. detektivky, romány, ale také anglicky psanou beletrii jako doplněk výuky jazyka