Služby Informačního centra a Ústřední knihovny

 

 

Výpůjční služby

Informaci o dostupnosti daného titulu a délce výpůjční doby najdete v katalogu.

 • Knihy s dobou výpůjčky měsíc si můžete dvakrát prodloužit, pokud na knihu nečeká jiný uživatel. I knihy z informačního centra v budově A nebo knihovně Z, u kterých je v katalogu uvedeno „pouze prezenčně“ si obvykle můžete půjčit přes noc nebo na víkend, nejdříve 2 hodiny před zavírací dobou a vrátit je musíte do hodiny po otevření. Za pozdní vrácení knihy půjčené v tomto režimu účtujeme vysoký poplatek z prodlení, informujte se u obsluhy nebo v aktuálním ceníku.
 • Skripta ve studovně, v knihovně Z a v Lednici se půjčují na měsíc s možností dvojího prodloužení, bez možnosti rezervace. Ve všech provozech platí, že od každého titulu zůstávají na místě jeden nebo dva exempláře určené pouze k prezenčnímu studiu.
 • Časopisy a Hospodářské noviny v čítárně časopisů můžete studovat na místě nebo si půjčit na týden domů. Starší vyvázané ročníky časopisů jsou uloženy ve výpůjčním oddělení knihovny. Můžete buď požádat obsluhu o půjčení do studovny nebo si půjčit domů.V Lednici jsou ve studovně k dispozici k prezenčnímu studiu aktuální ročníky časopisů, starší ročníky vám obsluha na požádání připraví z archivu do druhého dne.
 • Diplomové a bakalářské práce z výpůjčního oddělení ÚK, z knihovny Z v Brně a ze studovny v Lednici lze půjčovat pouze prezenčně. V Brně jsou z výpůjčního oddělení ÚK půjčovány do studovny.
 • Dizertační a habilitační práce jsou uloženy ve výpůjčním oddělení knihovny v Brně, na požádání vám je obsluha připraví do studovny. V Lednici jsou tyto práce uloženy ve studovně knihovny.
 • Ceník knihovnických a informačních služeb platný od 18.9. 2014

 

Reprografické služby

Tiskárna COLOR-IC-A v informačním centru Mincovní automat pod schody u informačního centra A

Pro tisk a kopírování je nutné mít vložené peníze na ISIC kartě.

 • Dobíjení kreditu: v Brně: u obsluhy ve studovně, v informačním centru na budově A nebo prostřednictvím mincovního automatu na chodbě u informačního centra budovy A, v knihovně Z budovy Z (tř. Generála Píky), v Lednici u obsluhy knihovny.
 • Vrácení kreditu: peníze, které za kopírování nevyčerpáte, vám vrátíme na dobíjecích místech. Musíte tak ale učinit před ukončením studia a následném vyřazení z UIS - tj. nejpozději v den konání státní závěrečné zkoušky.
 • Černobílý tisk a kopírování zajišťují samoobslužné tiskárny/kopírky RICOH umístěné ve všech studijních prostorách Informačního centra v Brně a v knihovně v Lednici (jedná se o multifunkční zařízení, na nichž lze jak tisknout, tak kopírovat). Cena: 1,40 Kč/A4 a 2,80 Kč/A3
 • Barevný tisk: ve studovně (do formátu A4) a v informačním centru v Brně, v knihovně v Lednici (do formátu A3). Cena: 4 Kč/A4, 8 Kč/A3
 • Barevné kopírování je možné v informačním centru v Brně a v knihovně v Lednici. Cena: 4 Kč/A4, 8 Kč/A3
 • Skenování: stolní skenery formátu A3 a A4 máme v informačním centru v Brně a v knihovně v Lednici. V knihovně Z je možné skenování na samoobslužném multifunkčním zařízení (do formátu A3) i na A4 skeneru u počítače určeného přednostně pro tisk. Skenování je samoobslužné a bezplatné.
 • Kroužková vazba: ve studovně v Brně (budova A), v knihovně Z (tř. Gen. Píky, Brno) a v Lednici je k dispozici stroj na kroužkovou vazbu. Sadu na kroužkovou vazbu (kroužkový hřbet, průsvitná PVC folie, zadní karton) prodává službu konající pracovník v dané prostoře. Aktuální ceny jsou k dispozici u obsluhy a mění se v závislosti na cenách zboží ve skladu.
  Ve studovně v Brně (budova A) a v knihovně v Lednici je možné zakoupit také:
  • Plastové nasouvací hřbety do 35 listů a do 50 listů
  • Plastové hřbety Greenbinder - do 45 listů, do 70 listů, do 110 listů a do 150 listů
  Aktuální ceny jsou k dispozici u obsluhy a mění se v závislosti na cenách zboží ve skladu.

 

 

Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

Mgr. Vlasta Zatloukalová, DiS., e-mail: , tel.: 545 135 037

MVS zajišťuje výpůjčky knih a získávání kopií článků, pokud nejsou ve fondech Mendelovy univerzity v Brně nebo Moravské zemské knihovny v Brně. (Dle pravidel Moravské zemské knihovny nevyřizuje tato knihovna brněnským institucím požadavky na MVS ze svých fondů, uživatelé si musí do knihovny zajít sami. Zde si uživatelé mohou zapůjčit z fondu MZK knihy, okopírovat články nebo získat plné texty článků z elektronických informačních zdrojů).

Tuto službu poskytujeme vědeckým a pedagogickým pracovníkům a studentům postgraduálního studia MENDELU.

Studentům bakalářského a magisterského studia jsou služby MVS poskytovány za poplatek (viz ceník níže)..

Žádanka MVS pro pracovníky MENDELU

Pro žadatele Zahradnické fakulty v Lednici vyřizuje MVS paní Alena Galbavá e-mail: , tel. 519 367 395  

Ceny vnitrostátní MVS

Výpůjčka 1 knihy: 50 Kč
Xerokopie článku: 2 Kč + poštovné dle tarifů České pošty

 

Ceny zahraniční MVS

 • Výpůjčka 1 knihy získané prostřednictvím Moravské zemské knihovny
  Evropy 300,- Kč
  Velké Británie a zámoří 600,- Kč
 • Xerokopie získané prostřednictví Moravské zemské knihovny a Národní technické knihovny
  Xerokopie článku činí (zpravidla): 80 – 200 Kč (dle platného ceníku knihoven)
 • Xerokopie získané prostřednictví služby SUBITO (elektronické dodávání dokumentů)
  Xerokopie článku činí (zpravidla): 10 EUR

Doba vyřízení požadavku MVS je závislá na podmínkách dané knihovny a není možné ji urychlit. Doba vyřízení požadavků z knihoven ČR bývá zpravidla 7-14 dní, u zahraničních požadavků 3-4 týdny. Záleží také na přesnosti a úplnosti Vámi uvedených údajů o požadované publikaci.

Prostřednictvím MVS Vám můžeme zajistit kopie článků a výpůjčky knih. Přes MVS není možné zprostředkovat výpůjčky závěrečných prací, celých ročníků časopisů, norem a elektronických knih.

Jeden stejný titul neobjednáváme prostřednictvím MVS opakovaně.

Pro žadatele MVS z jiných organizací zajišťujeme výpůjčky knih nebo kopie článků z časopisů, které jsou ve fondech MENDELU.
Žádanka MVS pro externí žadatele

 

Rešerše zdatabází

Bc. Ing. Jana Kratochvílová, email: , tel: 545 135 031

Rešeršní služby jsou určeny všem vědeckým a pedagogickým pracovníkům MENDELU a studentům postgraduálního studia a jsou poskytovány bezplatně.
Rešerše z databází je možné si objednat osobně na rešeršním oddělení, mailem nebo vyplněním HTML formuláře.

 

Konzultační a poradenská činnost

Bc. Ing. Jana Kratochvílová, email: , tel: 545 135 031

Můžete se objednat na individuální konzultaci, kde vám pomůžeme analyzovat váš informační požadavek, specifikovat potřebné informační zdroje, ukážeme a poradíme, jak vyhledávat v databázích, zjistíme vám citovanost autora / časopisu, impact factor apod.

 

Výměna časopisů

Kontakt: ;

Zajišťujeme výměnu českých a zejména zahraničních časopisů za odborný časopis Mendelovy univerzity v Brně Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis.

 

Doplňování fondu

Pro celou univerzitu objednáváme a evidujeme:

Knihy - Mgr. Daniela Kopeczinski, email: , tel. 545 135 168

Časopisy - Šárka Novotná, email: , tel. 545 135 5034  

Návrhy nových knih ke koupi lze zasílat na email:

 

Katalog knihovny

Katalogizací všech druhů dokumentů, které získáme nákupem, výměnou, darem vytváříme katalog podle platných standardů a pravidel, výsledkem pro uživatele je záznam v katalogu.

 

Služby pro dílčí knihovny

Výdej zaevidovaných knih a časopisů pověřeným dílčím knihovníkům
Jiří Orálek, DiS.
Email:
Tel. 545 135 040

Pondělí - Pátek 8.00 - 12.30 h

Revize, odpisy a převody, metodika dílčím knihovnám
Markéta Vávrová
Email:
Tel. 545 135 5034

 

Biblioboxy

Bibliobox v budově A

Mimo otevírací dobu provozů Informačního centra a Ústřední knihovny použijte pro vracení knih a skript, půjčených na kterémkoliv výpůjčním místě, biblioboxy:

 • v Brně v budově A, v suterénu mezi knihovnou, studovnou a informačním centrem
 • v Lednici v budově D, na chodbě u vstupu do knihovny

Obsluha biblioboxy vybírá každý den ráno a publikace odepíše podle čarových kódů v automatizovaném knihovnickém systému. Vrácení výpůjčky si lze zkontrolovat v katalogu knihovny.

POZOR - dokumenty jsou v systému odepsány tomu, na koho byly půjčeny, nepoznáme, pokud jste si stejný titul mezi sebou vyměnili.