Služby Informačního centra a Ústřední knihovny

 

 

Výpůjční služby

Informaci o dostupnosti daného titulu a délce výpůjční doby najdete v katalogu.

 • Knihy s dobou výpůjčky měsíc si můžete dvakrát prodloužit, pokud na knihu nečeká jiný uživatel. Kompletně vypůjčené tituly v dané knihovně lze rezervovat. Knihy ze skladu knihovny si nejprve objednejte přes katalog, budou nachystány do druhého pracovního dne u obsluhy. I knihy z volného výběru, u kterých je v katalogu uvedeno “studium na místě“ (netýká se závěrečných vysokoškolských prací) si můžete půjčit přes noc nebo na víkend, nejdříve 2 hodiny před zavírací dobou a vrátit je musíte do hodiny po otevření. Za pozdní vrácení knihy půjčené v tomto režimu účtujeme vysoký poplatek z prodlení, informujte se u obsluhy nebo v aktuálním ceníku.
 • Skripta ve studovně, v knihovně Z a v Lednici se půjčují na měsíc (30 dnů) s možností dvojího prodloužení, od 19. 2. 2018 s možností rezervace. Ve všech provozech platí, že od každého titulu zůstávají na místě jeden nebo dva exempláře určené pouze ke studiu na místě, které si ale můžete půjčit přes noc nebo na víkend, nejdříve 2 hodiny před zavírací dobou a vrátit je musíte do hodiny po otevření. Za pozdní vrácení skript půjčených v tomto režimu účtujeme vysoký poplatek z prodlení, informujte se u obsluhy nebo v aktuálním ceníku.
 • Časopisy a Hospodářské noviny v čítárně časopisů můžete studovat na místě nebo si půjčit na týden domů. Starší vyvázané ročníky časopisů jsou uloženy ve skladu knihovny, ze kterého jsou půjčovány na základě objednávky do druhého dne. V Lednici jsou k dispozici ke studiu na místě aktuální ročníky časopisů ve studovně, starší ročníky vám obsluha na požádání připraví z archivu do druhého dne.
 • Vysokoškolské kvalifikační práce jsou určeny pouze ke studiu na místě. V knihovně v Brně jsou ze skladu knihovny půjčovány na základě objednávky do druhého dne, v Lednici jsou dostupné přímo ve studovně nebo je obsluha na vyžádání do studovny připraví. Práce s lokací „Archiv“ je nutné vyžádat si na kontaktu uvedeném v katalogu (Univerzitní archiv).
 • Ceník knihovnických a informačních služeb platný od 1. 2. 2018

 

Reprografické služby

Tiskárna COLOR-IC-A v informačním centru Mincovní automat pod schody u informačního centra A

Pro tisk a kopírování je nutné mít vložené peníze na ISIC kartě.

 • Dobíjení kreditu: v Brně u obsluhy v knihovně, v informačním centru nebo prostřednictvím mincovního automatu na chodbě u informačního centra (budova A), v knihovně Z (tř. Generála Píky), v Lednici u obsluhy knihovny.
 • Vrácení kreditu: peníze, které za kopírování nevyčerpáte, vám vrátíme na dobíjecích místech. Musíte tak ale učinit před ukončením studia a následném vyřazení z UIS - tj. nejpozději v den konání státní závěrečné zkoušky.
 • Černobílý a barevný tisk a kopírování: zajišťují samoobslužné tiskárny/kopírky RICOH ve formátech A3 a A4 umístěné ve všech studijních prostorách v Brně a v knihovně v Lednici (jedná se o multifunkční zařízení, na nichž lze jak tisknout, tak kopírovat). Cena: 1,40 Kč/A4 a 2,80 Kč/A3 černobíle; 4 Kč/A4 a 8 Kč/A3 barevně. Pro tisk a kopírování je nutné mít vložené peníze na ISIC kartě. Jedná se o jiný systém než vkládání peněz na stravování. Tisknout lze také z vlastního notebooku přes síť Eduroam. Návod na tisk naleznete ZDE.
 • Skenování: samoobslužné a bezplatné. Ve všech provozech lze skenovat ve formátu A3 a A4 na multifunkčních zařízeních RICOH nebo na stolních skenerech.
 • Kroužková vazba: ve studovně v Brně (budova A), v knihovně Z (tř. Gen. Píky, Brno) a v Lednici je k dispozici stroj na kroužkovou vazbu. Sadu na kroužkovou vazbu (kroužkový hřbet, průsvitná PVC folie, zadní karton) prodává službu konající pracovník v dané prostoře. Aktuální ceny jsou k dispozici u obsluhy a mění se v závislosti na cenách zboží ve skladu.
  Ve studovně v Brně (budova A) a v knihovně v Lednici je možné zakoupit také:
  • Plastové nasouvací hřbety do 35 listů a do 50 listů
  • Plastové hřbety Greenbinder - do 45 listů, do 70 listů, do 110 listů a do 150 listů
  Aktuální ceny jsou k dispozici u obsluhy a mění se v závislosti na cenách zboží ve skladu.

 

Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

Mgr. Vlasta Zatloukalová, DiS., e-mail: , tel.: 545 135 037

MVS zajišťuje výpůjčky knih a získávání kopií článků, pokud nejsou ve fondech Mendelovy univerzity v Brně nebo Moravské zemské knihovny v Brně. (Dle pravidel Moravské zemské knihovny nevyřizuje tato knihovna brněnským institucím požadavky na MVS ze svých fondů, uživatelé si musí do knihovny zajít sami. Zde si uživatelé mohou zapůjčit z fondu MZK knihy, okopírovat články nebo získat plné texty článků z elektronických informačních zdrojů).

Tuto službu poskytujeme vědeckým a pedagogickým pracovníkům a studentům postgraduálního studia MENDELU.

Studentům bakalářského a magisterského studia jsou služby MVS poskytovány za poplatek (viz ceník níže). O tuto službu si mohou žádata na e-mailu

Žádanka MVS pro pracovníky MENDELU

Doba vyřízení požadavku MVS je závislá na podmínkách dané knihovny a není možné ji urychlit. Doba vyřízení požadavků z knihoven ČR bývá zpravidla 7-14 dní, u zahraničních požadavků 3-4 týdny. Záleží také na přesnosti a úplnosti Vámi uvedených údajů o požadované publikaci.

Pro žadatele Zahradnické fakulty v Lednici vyřizuje MVS paní Alena Galbavá e-mail: , tel. 519 367 395  

Ceny vnitrostátní MVS

Výpůjčka 1 knihy: 50 Kč
Xerokopie článku: 2 Kč/list (jednostranný tisk) + poštovné dle tarifů České pošty
3 Kč/list (oboustranný tisk) + poštovné dle tarifů České pošty

 

Ceny zahraniční MVS

 • Výpůjčka 1 knihy získané prostřednictvím Moravské zemské knihovny
  Evropy 300 Kč
  Velké Británie a zámoří 600 Kč
 • Xerokopie získané prostřednictví Moravské zemské knihovny a Národní technické knihovny
  Xerokopie článku činí (zpravidla): 80 – 200 Kč (dle platného ceníku knihoven)
 • Xerokopie získané prostřednictví služby SUBITO (elektronické dodávání dokumentů)
  Xerokopie článku činí: 44 EUR

Prostřednictvím MVS Vám můžeme zajistit kopie článků a výpůjčky knih. Přes MVS není možné zprostředkovat výpůjčky závěrečných prací, celých ročníků časopisů, norem a elektronických knih.

Jeden stejný titul neobjednáváme prostřednictvím MVS opakovaně.

Pro žadatele MVS z jiných organizací zajišťujeme výpůjčky knih nebo kopie článků z časopisů, které jsou ve fondech MENDELU.
Žádanka MVS pro žadatele z jiných organizací

 

Rešerše z databází

Bc. Ing. Jana Kratochvílová, email: , tel: 545 135 031

Rešeršní služby jsou určeny všem vědeckým a pedagogickým pracovníkům MENDELU a studentům postgraduálního studia a jsou poskytovány bezplatně.
Rešerše z databází je možné si objednat osobně na rešeršním oddělení, mailem nebo vyplněním HTML formuláře.

 

Konzultační a poradenská činnost

Bc. Ing. Jana Kratochvílová, email: , tel: 545 135 031

Můžete se objednat na individuální konzultaci, kde vám pomůžeme analyzovat váš informační požadavek, specifikovat potřebné informační zdroje, ukážeme a poradíme, jak vyhledávat v databázích, zjistíme vám citovanost autora / časopisu, impact factor apod.

 

Výměna časopisů

Kontakt: ;

Zajišťujeme výměnu českých a zejména zahraničních časopisů za odborný časopis Mendelovy univerzity v Brně Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis.

 

Doplňování fondu

Pro celou univerzitu objednáváme a evidujeme:

Knihy - Mgr. Daniela Kopeczinski, email: , tel. 545 135 168

Časopisy - Šárka Novotná, email: , tel. 545 135 5034  

Návrhy nových knih ke koupi lze zasílat na email:

 

Katalog knihovny

Katalogizací všech druhů dokumentů, které získáme nákupem, výměnou, darem vytváříme katalog podle platných standardů a pravidel, výsledkem pro uživatele je záznam v katalogu.

 

Služby pro dílčí knihovny

Výdej zaevidovaných knih a časopisů pověřeným dílčím knihovníkům
Jiří Orálek, DiS.
Email:
Tel. 545 135 040

Pondělí - Pátek 8.00–12.30 h

Revize, odpisy a převody, metodika dílčím knihovnám
Markéta Vávrová
Email:
Tel. 545 135 5034

 

Biblioboxy

Bibliobox v budově A

Mimo otevírací dobu provozů Informačního centra a Ústřední knihovny použijte pro vracení knih a skript, půjčených na kterémkoliv výpůjčním místě, biblioboxy:

 • v Brně v budově A, na chodbě před vstupem do knihovny
 • v Lednici v budově D, na chodbě před vstupem do knihovny

Obsluha biblioboxy vybírá každý den ráno a publikace odepíše podle čarových kódů v automatizovaném knihovnickém systému. Vrácení výpůjčky si lze zkontrolovat v katalogu knihovny.

Výpůjčky z dílčích knihoven vracejte zpět dané dílčí knihovně.

 

POZOR - dokumenty jsou v systému odepsány tomu, na koho byly půjčeny, nepoznáme, pokud jste si stejný titul mezi sebou vyměnili.