Návody

 • Návod na práci s knihovním katalogem - pdf ppsx
 • Návod na půjčení knihy z Flexibooks - pdf
 • Nástroj Zotero - správa bibliografických citací nejen podle normy ČSN ISO 690:2010 (5. 4. 2016) - pdf
 • Návod na vyhledávání v databázi JSTOR - pdf
 • Stručný návod na vyhledávání v CAB Abstracts na platformě OvidSP3 - pdf
 • Návod na připojení k virtuální privátní síti MENDELU - pdf

Prezentace přednášek

 

 

Agronomická fakulta

 • Elektronické informační zdroje pro přírodní vědy (22. 3. 2018) - pdf pptx
 • Elektronické informační zdroje pro rybářství a hydrobiologii (1. 3. 2017) - pdf pptx
 • Elektronické informační zdroje pro zemědělské obory (14. 3. 2014) - pdf pptx
 • CABI Compendia a elektronické knihy pro rybářství a hydrobiologii (19. 3. 2013) - pdf

 

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Elektronické informační zdroje pro produkční aspekty lesnictví (16. 10. 2014) - pdf ppt
 • Elektronické informační zdroje pro lesnictví (6. 10. 2014) - pdf ppt

 

Zahradnická fakulta

 • Elektronické informační zdroje pro zahradnictví a příbuzné obory (28. 3. 2017) - pdf pptx
 • Elektronické informační zdroje pro zahradnictví a krajinářskou architekturu (26. 3. 2014) - pdf ppt
 • CABI Compendia a elektronické knihy dostupné na MENDELU (25. 3. 2013) - pdf
 • Hledáte vědecké informace? Elektronické informační zdroje pro obor "Jakost rostlinných potravinových zdrojů" (25. 3. 2013) - pdf
 • Scopus a Web of Science (7. 2. 2012) - pdfppt
 • Podpora vědy (7. 2. 2012) - pdf

 

Provozně ekonomická fakulta

 • Informační zabezpečení doktorandského studia na Provozně ekonomické fakultě MENDELU - Elektronické informační zdroje (1. 12. 2017) - pdf pptx
 • Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě. Ekonomie, obchod, marketing... (14. 3. 2017) - pdf ppt

 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Elektronické informační zdroje na MENDELU - pdf pptx
 • Knihovnické služby a elektronické informační zdroje v kostce (10. 11. 2016) - pdf pptx
 • Electronic information sources at Mendel university in Brno - pdf pptx
 • Informační zdroje na Mendelově univerzitě v Brně aneb jak efektivně hledat vědecké informace? (14. 11. 2013) - pptx

 

Institut celoživotního vzdělávání

 • Elektronické informační zdroje na MENDELU, část 1 - přírodní vědy (15. 5. 2013) - pdf
 • Elektronické informační zdroje na MENDELU, část 2 - přírodní vědy, humanitní vědy (15. 5. 2013) - pdf
 • Elektronické informační zdroje na MENDELU, část 3 - multioborové citační databáze, citace, úvod do typografie (23. 5. 2013) - pdf
 • Elektronické informační zdroje na MENDELU, část 4 - online služby pro podporu vědy a výzkumu a Ebsco Discovery Service (23. 5. 2013) - pdf

 

Ostatní

 • Problematika citování (27. 10. 2016) - pdf, pptx
 • "Predátoři" v publikování (25. 10. 2016) - pdf, pptx
 • Predátoři v publikování aneb Jak jim nenaletět? (21. 6. 2016) - pdf
 • Kritéria výběru časopisů společnosti Thomson Reuters (15. 4. 2014) - ppt
 • CITATION CONNECTION od Thomson Reuters (15. 4. 2014) - ppt
 • ResearcherID - introduction (15. 4. 2014) - ppt
 • Výběr časopisů do Web of Science - kritéria a tipy na přípravu časopisů (12. 6. 2013) - pdf
 • Web of Science a ďalšie nástroje na platforme Web of Knowledge (5. 11. 2012) - pdf