Otevřený repozitář Mendelovy univerzity v Brně

 

Repozitář obsahuje publikace autorů z MENDELU v plném textu v takové formě, kterou vydavatelé na základě svých licenčních podmínek dovolují zveřejnit.

Cíle repozitáře:
  • podpora otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu Mendelovy univerzity v Brně
  • zviditelnění výstupů vědy a výzkumu
  • podpora vědy a výzkumu na MENDELU
  • otevřený přístup k vědeckým informacím veřejnosti
Obsah repozitáře:
  • metadata a plné texty výsledků vědy a výzkumu, které je možné zveřejnit (Open Access, se splněním licenčních podmínek vydavatele: ve formě pre-print nebo post-print)
  • kolekce-Publikace MENDELU (Open Access)
  • kolekce-Horizont 2020

 

Vstup do repozitáře

 

Přístup do repozitáře je otevřený pro všechny, bez omezení.

V případě dotazů pište na mail:

Obsahovou správu repozitáře má na starosti ÚVIS, Informační centrum.

Technickou podporu má na starosti ÚIT (hardware, software).

Vybudování repozitáře bylo iniciováno v rámci interního projektu MENDELU „Optimalizace podpůrných informačních systémů“ (2016).