Lidé a kontakty

 

Informační centrum

 

JménoKancelářTelefonE-mail
Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D.
poradenství k otevřenému publikování, podpora VaV
A1.109 +420 545 135 045
Markéta Hejčová, DiS.
evidence publikační činnosti autorů MENDELU v systému OBD, meziknihovní výpůjční služba
A01.15 +420 545 135 044
Bc. Lukáš Konečný
sledování využití EIZ, citace a citování, výměna publikací
A01.12 +420 545 135 037
Bc. Ing. Jana Kratochvílová
vedoucí informačního centra
podpora VaV, administrace webu, informační vzdělávání
A1.108 +420 545 135 031
Mgr. et Mgr. Tomáš Mazáč
výpůjční a referenční služby
P1054 +420 545 135 035
+420 545 135 038
Kateřina Míčová, DiS. mateřská dovolená
Nikola Nadrchalová
evidence publikační činnosti autorů MENDELU v systému OBD, meziknihovní výpůjční služba
A01.15 +420 545 135 044
Jana Ševčíková
výpůjční a referenční služby
A01.28 +420 545 135 014
Mgr. Martina Šmardová
otevřené publikování, propagace Open Access
A1.109 +420 545 135 045
Mgr. Bc. Jarmila Šnyrchová
výpůjční a referenční služby v knihovně Z
Z2.01 +420 545 136 201
Mgr. Bc. Marija Šupicová
informační vzdělávání
A01.12 +420 545 135 147
Eliška Trbušková, DiS.
výpůjční a referenční služby, retrokatalogizace knihovního fondu
P1054 +420 545 135 035
+420 545 135 038
Lucie Trenknerová
výpůjční a referenční služby v knihovně Z
Z2.01 +420 545 136 201
Karolína Vágnerová, DiS.
výpůjční a referenční služby, odpisy časopisů
A01.28 +420 545 135 014
Margareta Věchetová
retrokatalogizace knih a časopisů
A01.59 +420 545 135 063
Mgr. Kamila Zoufalá
podpora VaV
A1.68 +420 545 133 234

 

 

Ústřední knihovna

 

JménoKancelářTelefonE-mail
Lenka Baláková
revize, převody a odpisy knihovního fondu; spolupráce s dílčími knihovnami
A1.112 +420 545 135 034
Eva Flajšingerová
výpůjční a referenční služby v knihovně v Lednici
N1011 +420 519 367 395
Alena Galbavá
výpůjční a referenční služby, meziknihovní výpůjční služba v knihovně v Lednici
N1011 +420 519 367 395
Mgr. Magdalena Němečková
katalogizace a retrokatalogizace knih, věcný popis
A1.110 +420 545 135 040
Šárka Novotná
objednávky, evidence a katalogizace časopisů
A1.110 +420 545 135 040
Adéla Oklešťková, DiS.
výpůjční a referenční služby
P1054 +420 545 135 035
+420 545 135 038
Jiří Orálek, DiS.
objednávky, evidence a katalogizace knih, tisk ČSN norem z placené databáze
A1.111 +420 545 135 168
Bc. Vladimíra Perlová
vedoucí Ústřední knihovny
katalogizace
A1.111 +420 545 135 168
Bc. Lenka Pospíšilíková, DiS.     mateřská dovolená
Bc. Ivo Raiser
revize, převody a odpisy knihovního fondu; spolupráce s dílčími knihovnami
A1.112 +420 545 135 034
Markéta Vávrová
metodická pomoc dílčím knihovnám, revize, převody a odpisy knihovního fondu
A1.112 +420 545 135 034