V listopadové sbírce v roce 2023 ke Dni válečných veteránů

19. 1. 2024 -

byla díky vám v Knihovně MENDELU vybrána částka 4 325 Kč.

Celkem sbírka vynesla 4 316 886 Kč.

Sbírková místa Knihovny byla v Brně i v Lednici, celkem se do kasiček vybralo 4 325 Kč.
Děkujeme všem, kteří si koupili květ vlčího máku a přispěli tak na pomoc válečným veteránům, účastníkům 3. odboje a odpůrcům totalitních režimů 20. století.

Závěrečná zpráva s podrobnostmi o celé sbírce.