Časopis Nová Botanika

11. 2. 2021 -

online v plném textu do 15. 6. 2021.

Vydavatel zpřístupnil časopis pro své předplatitele online v plném textu do 15. 6. 2021 jako podporu distanční výuky. Odkaz na jednotlivá čísla časopisu. Věnujte pozornost podmínkám využití.

Vaše knihovna