CiteScore na platformě Scopus

26. 6. 2020 -

Aktualizovaná metrika CiteScore na platformě Scopus.

Na platformě Scopus byla aktualizována měřící metrika CiteScore. Jedná se aktuální a bezplatnou metriku, která podporuje výzkumnou komunitu a pomáhá s výběrem publikací pro váš výzkum. Snadněji naleznete open access časopisy a dříve zhodnoťte nové časopisy. Pro celkový náhled od nejvyššího CiteScore po nejmenší využijte tento přehled. Současně uvádíme pět výsledků s nejvyšší hodnotou CiteScore.

Ca-A Cancer Journal for Clinicians 435.4
MMWR Recommendations and Reports 152.5
Nature Reviews Materials 123.7
Chemical Reviews 100.5
Reviews of Modern Physics 75.8