Děkujeme za mobily

24. 5. 2021 -

které jste vhodili do krabic před knihovnami v Brně a Lednici

Získaný příspěvek za staré mobily a jiná elektrozařízení poukazuje nezisková společnost REMOBIL na konto Jedličkova ústavu a školy, jak dokládá přiložený certifikát.

Vaše knihovna