Dotazník k Open Access

6. 8. 2020 -

Dotazníkové šetření „Postoj autorů k Open Access publikování“

Cílem dotazníku je zmapovat zkušenosti autorů s publikováním v režimu Open Access v České republice.

Vaše odpovědi pomohou k výhodnějšímu publikování v otevřeném přístupu v budoucnu.

Chci vyplnit dotazník k Open Access

Dotazník bude otevřen do 9. 10. 2020. Dotazník je anonymní.

Knihovna MENDELU se zapojuje do celorepublikového průzkumu k Open Access pod záštitou Iniciativy otevřeného přístupu AKVŠ ČR.

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Šmardová