Dotazníkové šetření: Správa výzkumných dat

25. 2. 2022 -

- spuštěno do 31. 3. 2022

Bylo spuštěno dotazníkové šetření ke správě výzkumných dat. Vědečtí pracovníci univerzity byli kontaktováni e-mailem a požádání o sdílení jejich zkušeností a postupů při práci s výzkumnými daty. 

Cílem dotazníku je zjištění běžné praxe a potřeb vědců v oblasti správy výzkumných dat. 
Získané údaje budou sloužit jako podklad pro přípravu strategie Open Science na Mendelově univerzitě v Brně v rámci projektu Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně II, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014577. 

V případě, že jste e-mail nezaznamenali a chcete dotazník vyplnit, budeme rádi. 

Chci vyplnit dotazník.

Dotazník bude otevřen do 31. 3. 2022. Dotazník je anonymní.

Velmi děkujeme za spolupráci.
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb

Kontakt: