Etické aspekty výzkumu s lidskými subjekty

20. 11. 2023 -

seminář konaný dne 8. 12. 2023 od 10 h v budově M, M2.11

Obsah semináře:

  • Zásady informovaného souhlasu a jeho důležitosti pro ochranu práv a pohody účastníků výzkumu.
  • Postupy ochrany osobních údajů a zajištění důvěrnosti informací, klíčové aspekty při práci s citlivými daty.
  • Potenciální rizika spojená s výzkumem, zejména u populací se zvýšeným rizikem.
  • Otázky dobrovolnosti účasti a etické zásady při používání klamání ve výzkumu včetně následného debriefingu účastníků.
  • Identifikace a řešení možných konfliktů zájmů v kontextu integrity a objektivity vědecké práce.

Kdy: v pátek 8. 12. 2023 od 10 do 12 hodin
Kde: budova M, místnost M2.11 (ul. Zemědělská, Brno)
Přednášející: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D., Psychologický ústav Masarykovy univerzity

Na seminář je nutné se registrovat prostřednictvím odkazu.

Pozvánka na seminář ke stažení.