Fond na podporu Open Access publikování 2023

13. 9. 2023 -

-ještě není vyčerpán

Podpora pro otevřené publikování v časopisech, které jsou zařazeny v databázi Web of Science Core Collection.

Kvartil časopisu dle Impakt faktoru musí být Q1 nebo Q2.
Přičemž: Nejsou podpořeny časopisy v podatabázi Emerging Sources Citation Index (ESCI), nemají v tomto roce přidělen kvartil dle IF.

Rok vydání publikace: 2023

Maximální výše podpory: 50 tis. Kč/ článek
Podání žádosti o podporu pouze přes formulář: https://formulare.mendelu.cz/uvis/fond-oa.php
Podmínky fondu: https://uvis.mendelu.cz/fond-na-podporu-open-access

Lze použít na platbu poplatku nebo části poplatku APC anebo je možné i zpětně platbu přeúčtovat ze zdroje pracoviště, při splnění podmínek fondu.

Nejsou podpořeny časopisy vydavatele MDPI.

Kontakt: open-science@mendelu.cz