Hodnocení VaVaI podle Metodiky 2017+

3. 2. 2021 -

Nový rozcestník

Na novém rozcestníku Hodnocení VaVaI podle Metodiky 2017+ na národní úrovni naleznete:

  • výstupy z Modulu 1 (kvalita vybraných výsledků)
  • výstupy z Modulu 2 (bibliometrické zprávy)
  • indikativní škálování (výsledky tripartitních jednání zástupců RVVI, Odborných panelů a poskytovatele)
  • souhrnné zprávy pro poskytovatele

Výstupy jsou řazeny chronologicky pro všechna kola hodnocení podle Metodiky 2017+.