Impakt faktory časopisů za rok 2023

20. 6. 2024 -

The 2024 Edition of JCR

Byly zveřejněny metriky časopisů pro rok 2023. Kvartily dle IF se stanovují podle pořadí časopisu v rámci oborových WoS kategorií, kam je časopis zařazen bez ohledu na index (SCIE, SSCI, ESCI). Impakt faktory a další metriky naleznete v databázi Journal Citation Reports (JCR).

Seznam časopisů, které byly dočasně z databáze vyřazeny kvůli publikačním prohřeškům (Title Suppressions).

Pozvánka na webinář k posledním metrikám.