JoVE Core Chemistry - otevřený přístup

19. 11. 2020 -

pro interaktivní výuku základů chemie.

JoVE Core Chemistry obsahuje balíček 110 animovaných videí, ve kterých jsou vysvětleny klíčové pojmy a koncepty v oboru chemie. V dalších 33 videích jsou demonstrovány původní laboratorní experimenty.

Videa jsou rozprostřena do deseti kapitol:

  1. Introduction: Matter and Measurement
  2. Atoms and Elements
  3. Molecules, Compounds, and Chemical Equations
  4. Chemical Quantities and Aqueous Reactions
  5. Gases
  6. Thermochemistry
  7. Electronic Structure of Atoms
  8. Periodic Properties of the Elements
  9. Chemical Bonding: Basic Concepts
  10. Chemical Bonding: Molecular Geometry and Bonding Theories

Pro přístup využijte odkaz.

Otevřený přístup je nastaven do 31. 12. 2020.