JoVe Core organic Chemistry - otevřený přístup

14. 11. 2021 -

- pro interaktivní výuku základů organické chemie

JoVE Core Organic Chemistry obsahuje balíček 141 animovaných videí, ve kterých jsou vysvětleny základní pojmy stereochemie, reakcí a mechanismů. V dalších 33 videích jsou demonstrovány původní laboratorní experimenty

Videa jsou rozprostřena do 11 kapitol:

 1. Covalent bonding and Structure
 2. Thermodynamics and Chemical Kinetics
 3. Alkanes and Cycloalkanes
 4. Stereoisomerism
 5. Acids and Bases
 6. Nucleophilic Substitution and Elimination Reactions of Alkyl Halides
 7. Alkene Structure and Reactivity
 8. Reactions of Alkenes
 9. Alkynes
 10. Alcohols and Phenols
 11. Ethers, Epoxides, Sulfides

Pro přístup využijte odkaz. Pro přístup k videím je nutné být v univerzitní síti MENDELU. 

Otevřený přístup je nastaven do 31. 12. 2021.