Knihovna je připravena na nový akademický rok

26. 8. 2020 -

a těší se na již registrované čtenáře i nové uživatele z řad studentů i zaměstnanců

  • Knihovna v budově A je v provozu celé léto, od 14. září 2020 pak otevírají všechny provozy v Brně i v Lednici, do konce měsíce od 8 do 15 hodin, od 1. října už v plném provozu od 7 do 19 hodin, v Lednici od 8 do 18 hodin.
  • Na své uživatele čekají individuální i týmové studovny, prostory s volným výběrem knih a místy ke studiu i odpočinku, čítárna časopisů.
  • Naši uživatelé budou moci kopírovat, tisknout, skenovat na nových multifunkčních strojích. Svoje konto na tisk budou mít nově v ISKAM, z jedné peněženky zaplatí ubytování, oběd v menze i tisk a kopírování v knihovně.
  • Nejnovější knihy z oddechového fondu beletrie jsou nově na vyčleněném místě v knihovně, dostupné tedy od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin.
  • K dispozici je kromě klasických tištěných zdrojů velké množství knih a časopisů dostupných v plném textu, více informací najdete na webu knihovny v záložce elektronické informační zdroje.
  • Přímo v online katalogu knihovny si mohou registrovaní čtenáři knihovny půjčit knihu z e-shopu Flexibooks, výpůjčky hradí knihovna.
  • Knihovna uzavřela smlouvu s Národní knihovnou ČR o zpřístupnění děl nedostupných na trhu. To znamená, že každý zaměstnanec i student MENDELU může v Národní digitální knihovně po přihlášení stejným heslem jako do UIS prohlížet a číst knihy, které již nelze zakoupit v tištěné podobě.
  • Nově si naši uživatelé i v informačním centru budou moci většinu knih půjčit domů na 30 dnů. Pouze knihy označené oranžovým kolečkem jsou určeny jen ke studiu na místě, protože jsou k půjčení v knihovně.
  • Pokračujeme v přebírání fondu z dílčích knihoven. To znamená, že uvolňujeme ruce pracovníkům na ústavech fakult, uvolňujeme prostory na ústavech fakult. Knihy potřebné ke své práci si akademici půjčí v ústřední knihovně na dlouhodobou výpůjčku. Starší fond z oborů pěstovaných na univerzitě je zkatalogizován, to znamená, že informace i o dříve vydaných knihách je dostupná v katalogu a knihy lze půjčit.