Knihovna je tu pro Vás!

23. 9. 2020 -

Pro vaše individuální studium včetně výpůjčních služeb a tiskáren.

Knihovny a studovny zůstávají otevřeny pro výpůjční služby, individuální studium, tisk a kopírování za 1 Kč/A4, kroužkové vazby (více informací na stránkách knihovny v záložce "Naše služby"). Stále můžete využít e-mailovou poradenskou službu na knihovna [at] mendelu.cz, knihovna [at] zf.mendelu.cz a knihovna-z [at] mendelu.cz. Funguje systém objednávek ze skladu, rezervace v katalogu, prodlužování výpůjček v katalogu pro registrované čtenáře. Zůstává povinnost dodržovat výpůjční lhůty, knihy můžete vracet u pultu, do biblioboxu nebo poštou! Náklady na poštovné mohou být menší než poplatky z prodlení. Můžete si pro sebe rezervovat individuální studovny. Týmové studovny a seminární místnost však zůstávají zavřené.

Prosíme, dodržujte předepsaná preventivní opatření, jako je rozestup, dezinfekce rukounošení roušek.

Přejeme hodně zdraví, pevné nervy a úspěšné studium.

Vaše knihovna