Končíš studium na MENDELU v roce 2020?

11. 6. 2020 -

Máš vyrovnané závazky ke knihovně?

Při ukončení studia je nutné vyrovnat všechny závazky ke knihovně, zejména:

  1. Vrátit všechny výpůjčky. Výpůjčky ze všech provozů Ústřední knihovny a Informačního centra lze vrátit do kteréhokoli biblioboxu před knihovnami v Brně v budově A nebo Z nebo v Lednici bez ohledu na to, kde byly půjčeny. Knihy lze vrátit i poštou. Výpůjčky z dílčích knihoven je nutné vrátit zase do dílčí knihovny.
  2. Uhradit pokuty, pokud nějaké máte. Stav konta lze zkontrolovat v záložce „Můj účet“ v online katalogu - katalog.mendelu.cz
  3. Nevrácené knihy a nezaplacené dluhy knihovna a následně právní oddělení univerzity vymáhá i po neaktivních studentech.

Pokud jste měli vložené peníze na tisk, budou vám vráceny na vaše konto v ISKAM.

Gratulujeme k ukončení studia, přejeme hodně úspěchů v dalším životě. Knihovnu můžete využívat i nadále jako externí čtenáři.
Vaše knihovna