Končíš studium na MENDELU v roce 2024?

24. 5. 2024 -

Máš vyrovnané závazky ke Knihovně?

Při ukončení studia je nutné vyrovnat všechny závazky ke Knihovně, zejména:

  1. Vrátit všechny výpůjčky. Výpůjčky ze všech provozů Knihovny lze vrátit do kteréhokoli biblioboxu před knihovnami v Brně v budově A nebo Z nebo v Lednici bez ohledu na to, kde byly půjčeny. Knihy lze vrátit i poštou. Výpůjčky z dílčích knihoven je třeba vrátit zase do dílčí knihovny, ve výjimečném případě lze i do biblioboxu. Případné dotazy adresujte na e-mail .
  2. Uhradit poplatky z prodlení, pokud nějaké máte. Vypůjčené knihy i poplatky zjistíte v záložce „Můj účet“ v online katalogu - katalog.mendelu.cz
  3. Při ukončení studia nepotřebujete žádný doklad z Knihovny! Nevrácené knihy a nezaplacené poplatky z prodlení Knihovna a následně právní oddělení univerzity vymáhá také po absolventech. Ale kvůli úhradám vynaložených nákladů je částka mnohem vyšší.
  4. Doporučujeme si vybrat zůstatky ve vašem kontu v ISKAM.

Gratulujeme k ukončení studia, přejeme hodně úspěchů v dalším životě. Knihovnu Mendelovy univerzity v Brně můžete využívat i nadále jako externí čtenáři.
Vaše Knihovna