Materiály z webinářů k nástroji DSW a k výzkumným datům

21. 3. 2023 -

Materiály z webináře k Data Stewardship Wizard a Ukládání výzkumných dat

Praktické využití Data Stewardship Wizard pro tvorbu Data Management Plan

- ze dne 14.03.2023

Záznam z webináře: https://www.youtube.com/watch?v=VvKfbBLnOfM 

Prezentace 

 

Ukládání výzkumných dat

- ze dne 16.03.2023

Záznam z webináře: https://www.youtube.com/watch?v=yDsu1ZsGz48 

Prezentace