Národní digitální knihovna

12. 2. 2021 -

přístupná do 30. června 2021

Ministr kultury Lubomír Zaorálek se dnes dohodl s předsedou Svazu knihkupců a nakladatelů (SČKN) Martinem Vopěnkou na uzavření licenční smlouvy, která by do konce června 2021 umožnila úplné zpřístupnění digitalizovaných dokumentů dostupných na trhu prostřednictvím digitálních knihoven provozovaných Národní knihovnou ČR, Moravskou zemskou knihovnou, Univerzitou Karlovou v Praze, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Knihovnou Akademie věd ČR, Národní technickou knihovnou a Městskou knihovnou v Praze. Studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci tak budou mít dalších 5 měsíců zajištěn přístup ke všem dílům chráněným autorským zákonem včetně nejnovější literatury tak, jak to bylo dosud. Stát nakladatelům zaplatí náhradu ve výši 80 milionů korun za neprodané knihy, které budou díky této dohodě dostupné online.

Kompletní digitální fondy lze najít po přihlášení na adrese: http://www.digitalniknihovna.cz/

Pod vysvětlivkou: 

Dočasné zpřístupnění digitalizovaných dokumentů včetně autorsky chráněných děl pro studenty a pedagogy vyšších odborných a vysokých škol a vědecké pracovníky.

Návod na přihlášení