Podávání Hlášenky na výsledky vědy a výzkumu pro RIV 2022

10. 12. 2021 -

vydané v roce 2021 a starší.

Konečný termín pro podání Hlášenky o vzniku výsledku vědy a výzkumu pro výsledky roku 2021 a starší, které ještě nebyly odevzdány do RIV, je 31. 1. 2022.