Podávání Hlášenky na výsledky vědy a výzkumu pro RIV 2023

5. 12. 2022 -

vydané v roce 2022 a starší do 31. 1. 2023.

Konečný termín pro podání Hlášenky o vzniku výsledku vědy a výzkumu pro výsledky roku 2022 a starší, které ještě nebyly odevzdány do RIV, je 31. 1. 2023.