Podávání Hlášenky na výsledky vědy a výzkumu pro RIV2021

3. 12. 2020 -

vydané v roce 2020 a starší.

Konečný termín pro podání Hlášenky o vzniku výsledku vědy a výzkumu pro výsledky roku 2020 a starší, které ještě nebyly odevzdány do RIV, je 31. 1. 2021.