Přineste knihu do knihovny

21. 11. 2019 -

Podpořte dobrou věc

Knihovna spojila své síly s Dobrotrhem a vybírá knihy, které už doma nepotřebujete.
Výtěžek z prodeje těchto knih bude použit na dobročinné účely.
Knihy můžete nosit do knihovny v budově A, Zemědělská 1 do 29. 11. 2019.