Režim knihovny od 22. 11. 2021

22. 11. 2021 -

v rámci protikovidových opatření

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 22. 11. 2021 až do odvolání je omezen počet osob v knihovně tak, aby se vyskytoval 1 návštěvník na 10 m2 plochy; počty návštěvníků jsou stanoveny takto:

Informační centrum + čítárna časopisů = 636 m2 = 63 osob
Knihovna A volný výběr + studovna = 593 m2 = 59 osob
Knihovna Z dole + patro = 356 m2 = 35 osob
Knihovna Lednice = 257 m2 = 25 osob

 

Žádáme naše návštěvníky, aby si při vstupu do knihovny a studoven brali lístečky, abychom mohli kontrolovat počet lidí v našich prostorách. Prosím dodržujte rozestupy, které jsou dány sníženým počtem židlí k sezení.

 

Dodržujte preventivně-hygienická opatření a dbejte pokynů obsluhy:

Preferujeme vracení knih do biblioboxů, nedávejte je do rukou obsluze.
Ihned při vstupu použijte dezinfekci rukou, je dostupná kdykoliv během pobytu v knihovně.
Vstupujte a pobývejte v knihovně pouze s ochranou nosu a úst.
V knihovně se můžete volně pohybovat, dodržujte mezi sebou rozestupy 1,5 m.

 

Neváhejte využívat:

Místa ke studiu, pracovní místa s počítači – za dodržování bezpečné vzdálenosti.
Knihovní fond ve volném výběru.
Použitý fond z volného výběru vracejte na vyhrazená místa.
Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu do knihovny, využijte novou službu připravení knih a časopisů do boxu.
Komunikujte s knihovnou na e-mailech (Brno) nebo (Lednice).