Sběr nákladů za publikování v Open Access

13. 9. 2019 -

na MENDELU do 30. září 2019

Knihovna MENDELU se zapojuje do celorepublikového sběru Article Processing Charge dat (APC) v rámci Akčního plánu Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím ČR.

Proč je to třeba?
Je důležité zjistit celkové náklady za uvolnění OA článků a na národní úrovni vyjednat slevy na těchto poplatcích do budoucna!

Knihovna požádá během září 2019 autory OA článků, aby jí sdělili platbu za APC nebo jí předali kopii faktury za publikování.
Sběr APC dat probíhá do 30. 9. 2019. Informace o platbách lze posílat na adresu .

Další informace o otevřeném přístupu ZDE.