Výsledky hodnocení po třech letech implementace Metodiky 2017+

22. 4. 2021 -

se škálováním výzkumných organizací

Škálování výzkumných organizací po třech letech implementace Metodiky 2017+ bylo po řádném schválení Radou pro výzkum, vývoj a inovace doplněno mezi ostatní výstupy hodnocení na rozcestníku Hodnocení VaVaI na národní úrovni.

Celý text aktuality na stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR.