Výsledky hodnocení výzkumných organizací H18 - MODUL 1

2. 10. 2019 -

byly zveřejněné na stránkách Informačního systému VaVaI

MODUL 1 – Hodnocení vybraných výsledků, dvě kategorie: Společenská relevance a Přínos k poznání.
Oborové zprávy ZDE
Zprávy za VO ZDE - Vybrané výsledky VO H18 s posudky (List: Seznam výsledků - filtr Mendelova univerzita v Brně)