Výsledky hodnocení výzkumných organizací H19 - MODUL 1 a MODUL 2

4. 11. 2020 -

byly zveřejněné na stránkách Informačního systému VaVaI

MODUL 1 – Hodnocení vybraných výsledků, dvě kategorie: Společenská relevance a Přínos k poznání.

Bibliometrické zprávy za WoS categories

Hodnocení vybraných výsledků za obory a výzkumné organizace H17-H19 s posudky
VO Vybrané výsledky - M1_VO_výsledky_interaktiv_ H17_H18_H19 (List: Seznam výsledků H17+H18+H19 - filtr Mendelova univerzita v Brně)

 

MODUL 2 - Bibliometrické analýzy

Bibliometrické zprávy za obory a oborové skupiny

Bibliometrické zprávy za výzkumné organizace