Výsledky odevzdané do RIV ve sběru 2020

12. 6. 2020 -

za Mendelovu univerzitu v Brně

Celkem bylo odesláno poskytovatelům dotací ve sběru RIV 2020 od konce března do konce dubna 2020 1 345 výsledků.

Počet výsledků za jednotlivé součásti univerzity

Součásti MENDELU Počet výsledků
Agronomická fakulta 544
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 148
Institut celoživotního vzdělávání 8
Lesnická a dřevařská fakulta 346
Provozně ekonomická fakulta 178
Zahradnická fakulta 186
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 3
Odbor výpočetních technologií 4
Celkem 1 417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový součet výsledků v tabulce je vyšší, protože 1 výsledek mohl být odeslán do RIV současně za více fakult nebo pracovišť univerzity.

Počet výsledků za poskytovatele

Poskytovatel dotace Počet výsledků
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 056
Technologická agentura České republiky 122
Ministerstvo zemědělství 126
Grantová agentura České republiky 60
Ministerstvo kultury 40
Ministerstvo průmyslu a obchodu 6
Ministerstvo zdravotnictví 5
Ministerstvo vnitra 2
Celkem 1 417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový součet výsledků v tabulce je vyšší, protože 1 výsledek mohl být odeslán do RIV současně více poskytovatelům dotace.

Podrobnější informace v tomto dokumentu.