Writefull Suite

13. 2. 2023 -

nástroj pro psaní odborného textu v angličtině

Writefull Suite je nástoj poskytující pokročilou korekturu odborných textů v angličtině určený všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími.

Součástí jsou nástroje a doplňky:

  • Writefull Revise je webová verze Writefull, která kontroluje jazykovou kvalitu textu, tedy správnost gramatiky, pravopisu, slovní zásoby, interpunkce a stylu, a navrhne adekvátní revizi.
  • Writefull Cite je webová aplikace, která se používá ke kontrole úplnosti citací - identifikuje věty, které vyžadují doložení zdroje. Nenahrazuje však antiplagiátorské systémy.
  • Writefull for Word je doplněk, který poskytuje jazykovou zpětnou vazbu k textům napsaným v aplikaci MS Word. Kontroluje správnost gramatiky, pravopisu, slovní zásoby, interpunkce a stylu. Návod na instalaci doplňku (vč. vysvětlení funkcí).
  • Writefull for Overleaf nabízí uživatelům služby Overleaf obdobný rozsah funkcí jako Writefull for Word, byť některé funkce pro Overleaf zatím nejsou dosupné. Lze ho používat po stažení doplňku do prohlížeče Google Chrome.

Všechny informace o produktech Writefull naleznete ve startovacím balíčku nebo na https://www.aip.cz/produkty/3398-writefull-suite/.