Zaměření na etiku: Plagiátorství a recyklace textu

21. 3. 2023 -

webinář vydavatele Taylor & Francis ve středu 29. 3. 2023 od 10 hodin.

Plagiátorství je jedním z nejčastějších typů publikačních prohřešků a má mnoho podob. Kde leží hranice toho, co je plagiátorstvím a co je považováno za přijatelnou podobnost podle norem publikační etiky? To platí zejména v případě recyklace textu, kdy výzkumní pracovníci znovu používají svou vlastní předchozí práci.

Obsah webináře:

  • Jak definujeme plagiátorství pro časopisy Taylor & Francis, včetně toho, jaké jsou nejčastější typy plagiátorství.
  • Informace o tom, kdy se nejedná o plagiátorství a kde jsou šedé zóny (například při recyklaci textu).
  • Jak plagiátorství odhalujeme a co se děje, když je plagiátorství zjištěno
  • Praktické tipy, jak se plagiátorství vyhnout, a důležitost správných citačních postupů.

Více informací o webináři na stránkách vydavatele.

Pro účast na webináři je nutná registrace.

Jazyk webináře: angličtina

Přednášející: Didi Peng, Research Integrity Operations Manager