Píšete závěrečnou práci?

13. 12. 2022 -

Využijte šablonu, kterou máte k dispozici

Knihovna Mendelovy univerzity v Brně vypracovala šablonu pro závěrečné práce, která je v souladu s platnými směrnicemi. Současně vychází z požadavků fakult na jejich formální podobu a zpracovává je pod jednu obecnou šablonu, která slouží jako výchozí dokument.
Zároveň upozorňujeme studenty, že je nutno respektovat specifika jednotlivých druhů prací a pokyny fakult pro závěrečné práce. I proto je šablona navržena tak, že ji lze podle potřeby upravit.

Šablona je uložena na stránce nebo přímo dostupná zde.