Záznam webináře EBSCO

26. 3. 2024 -

databáze a platforma EBSCO Discovery Service - školení pro MENDELU ze dne 20. 3. 2024

Na stránkách Knihovny naleznete záznam webináře společnosti EBSCO pro MENDELU, který proběhl dne 20. 3. 2024 k databázím Business Source Ultimate, Academic Search Ultimate a EconLit with Full Text, který obsahuje také ukázku, jak efektivně pracovat s vyhledávací platformou EBSCO Discovery Service, skrze kterou se do EBSCO databází, stejně jako i do dalších elektronických informačních zdrojů MENDELU přistupuje. 

V záznamu tak naleznete: 

  1. Představení obsahu vědeckých databází Business Source Ultimate, Academic Search Ultimate a EconLit with Full Text
  2. Názornou ukázku uživatelského prostředí EDS a vysvětlení všech funkcí
  3. Přístup do databází skrze mobilní aplikaci EBSCO