Zkušební přístup Central & Eastern European Academic Source

1. 4. 2021 -

přístup do databáze nastaven do 30. 4. 2021 - od společnosti EbscoHost.

CEEAS - výzkumná databáze plnotextových vědeckých časopisů vydávaných v zemích střední a východní Evropy. Pokrývá nejrůznější oblasti včetně obchodu, ekonomiky, historie STEM a práva.

Pro přístup využijte odkazu: Databáze CEEAS. Pro přístup je nutné být přihlášen do univerzitní sítě MENDELU. 

Pro přístup mimo univerzitu pokračujte podle návodu.

Seznam přístupných titulů naleznete v seznamu