Zkušební přístupy do služeb ProQuest

1. 3. 2022 -

- ProQuest One Academic a ProQuest One Literature až do 15. 4. 2022

S radostí oznamujeme, že byly zřízeny dva zkušební přístupy a to do ProQuest One Academic a ProQuest One Literature.

Oba dva zkušební přístupy jsou dostupné do 15. 4. 2022. Zkušební přístup do obou elektronických zdrojů je možný ze všech počítačů univerzity. Při vzdáleném přistupu je nutné si nejdříve nastavit vpn nebo proxy.

ProQuest One Academic

Zahrnuje obsah služeb ProQuest Central, Ebook Academic Complete, Academic Video Online a ProQuest Dissertations & Theses Global, tedy přístup k plným textům 25 000 titulů periodik, 200 000 e-knihám, 5 milionům dizertací a dále obsahuje referenční díla, 70 000 videí, agenturní zpravodajství, noviny, tržní zprávy.

Odkaz pro přímý vstup do databáze: Odkaz.

Více informací o tomto zdroji můžete nalézt na Odkazu.

ProQuest One Literature

Představuje novou úroveň služby Literature Online a nabízí 3 miliony textů, videozáznamy a další materiály zásadní pro serózní studium světové literatury v angličtině. Obsahuje odborné časopisy, e-knihy, primární zdroje, dizertace, referenční díla, literární kritiky, video a audio.

Odkaz na přímý vstup do databáze: Odkaz.

Více informací o tomto zdroji můžete nalézt na Odkazu.